sexta-feira, abril 15, 2016

Studying!!

WORKSHOP 
on Michael Chekhov 
with Slava Kokorin and Zoya Zadorozhnaya 
at ACT (Acting School)
April 11-22  2016